Wat je nog niet wist over de Waddenzee..

De Waddenzee ligt tussen de Waddeneilanden (Nederland), Duitsland en Denemarken. De zee strekt zich uit tussen Den Helder en Esbjerg in Denemarken. Het gebied is minstens 500 kilometer lang en gemiddeld 20 kilometer breed. Dat maakt de oppervlakte tot minstens 10.000 vierkante kilometer! Behalve deze statistieken zijn er nog meer weetjes over de Waddenzee, wist je bijvoorbeeld dat….

… de Waddenzee op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat? Het Waddenzee-gebied heeft een grote natuurwaarde en behoort samen met de Waddeneilanden tot deze lijst om het gebied zo veel mogelijk te beschermen. Behalve natuur is het gebied ook belangrijk voor de visserij, delfstofwinning en voor recreatieve- en economische bedrijvigheid.

… de Waddenzee een belangrijk leefgebied is voor een groot aantal vogelsoorten? Sterns, steltlopers, meeuwen, eenden, lepelaars, ganzen, eenden, tureluur en nog vele andere soorten komen eerst naar de Waddenzee voor ze doortrekken. Deze vogels noemen de wadvogels of waddenvogels.

… er in de Waddenzee zeehonden leven? Er komen twee soorten voor: de gewone zeehond en de grijze zeehond. Vroeger werd er op zeehonden gejaagd, maar tegenwoordig zijn er in Nederland wetten die dit verbieden en de zeehonden beschermen. Voor het voortbestaan van de zeehonden is het belangrijk dat ze goed in de gaten worden gehouden om ziektes en eventuele vervuiling in het water van het leefgebied van de dieren te voorkomen.

… de zalm en rog niet meer zullen voorkomen in de Waddenzee rond 2070? Uit meetvoorspellingen van het NIOZ blijkt dat beide soorten het geen 50 jaar meer zullen redden en volledig zullen verdwijnen. De enige vis welke groeit in dit gebied is de zeebaars.

… je groepsyoga kunt doen op het strand aan de Waddenzee? Behalve wandelen en fietsen langs de kustlijn, kun je sinds kort ook groepsyoga volgen. Met het geluid van de zee en de kalme natuur op achtergrond kom je volledig tot rust tijdens een leuke yogales.

… de Waddeneilanden in de Waddenzee één van de beste plekken in Nederland zijn om de sterren te bekijken? Hier is bijna geen luchtvervuiling en heb je daarom een pikzwarte nacht. Romantisch om samen naar vallende sterren uit te kijken!

… niet alle Nederlandse Waddeneilanden bewoond zijn? De eilanden Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog zijn bewoond. De eilandjes Noorderhaaks, Rottumerplaat en Rottumeroog zijn niet bewoond. Ken jij de afkorting TV-TAS al om de volgorde van de bewoonde Waddeneilanden te onthouden?